Jau 68 mācību iestādēs psihologi un sociālie pedagogi gatavi izglītot vecākus par atbildīgu tehnoloģiju lietošanu

Publicēts: 17.10.2018 09:55

24 skolu psihologi un sociālie pedagogi no visas Latvijas februāra nogalē absolvēja Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm un psihologa Edmunda Vanaga kopīgi izstrādāto mācību programmu par šodien ģimenēm tik aktuālo tēmu – kā veidot atbildīgus mobilo tehnoloģiju lietošanas paradumus un kā par šiem jautājumiem runāt ar bērniem un viņu vecākiem. Līdz ar otro mācību izlaidumu kopskaitā pussimts Latvijas skolu psihologu un sociālo pedagogu kļuvuši par programmas Kā būt par vecāku 21. gs? vēstnešiem. Turpmāk speciālisti dalīsies ar  zināšanām savā novadā un ārpus tā.


Kā izaudzināt laimīgu bērnu digitālajā laikmetā – tas ir gadsimta izaicinājums vecākiem un ne būt ne viegls, bet atbildīgs uzdevums arī pedagogiem. Turpmāk Latvijā  68 mācību iestādēs būs pieejamas Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm vēstnešu organizētās individuālās konsultācijas un lekcijas skolēnu vecākiem, kas palīdzēs risināt jautājumus par mobilo tehnoloģiju lietošanu ģimenēs. 


Mācību programma izstrādāta 2016. gadā, un ir vecāku un profesionāļu augstu novērtēta - tā saņēmusi gan Skolu psihologu asociācijas, gan Sociālo pedagogu federācijas sertifikātu. Vēstnešu lekcijas paredzētas ģimenēm un skolotājiem, lai iedrošinātu veidot noturīgus un veselīgus paradumus digitālo ierīču izmantošanā. Tādēļ programmas vēstneši konsultēs par šādiem, vecākiem un pedagogiem tik svarīgiem, jautājumiem: 

  • bērnu audzināšanu digitālajā laikmetā,
  • kā  iemācīt bērniem tehnoloģijas lietot atbildīgi,
  • kā izveidot tehnoloģiju lietošanas noteikumus, kas darbojas,
  • kāds ir kvalitatīvs, drošs, bērniem domāts saturs internetā,
  • biežāk sastopamās psihoemocionālās grūtības bērniem sākumskolas vecumā.


“Līdz 2017. gadam mācību programmu bija apguvuši 25 skolu psihologi un sociālie darbinieki, un šai laikā Amigo vēstnešu atbalstu saņēmuši vairāk nekā 6000 bērnu vecāku visā Latvijā. Daudziem vecākiem un skolotājiem pietrūkst zināšanu, kā labāk un drošāk iepazīstināt bērnus ar digitālo vidi. Līdz ar otro mācību izlaidumu visā Latvijā būtiski pieaug speciālistu skaits, kas šos jautājumus veiksmīgi spēs risināt savā ikdienas darbā un ar apgūtajām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām par tehnoloģiju lietošanu ģimenē varēs dalīties arī vieslekcijās visā Latvijā,” par jaunajām iespējām stāsta Amigo valdes priekšsēdētājs Artūrs Freimanis.


Programma ir pieejama vēstnešu pārstāvētajās mācību iestādēs, kā arī ikvienai Latvijas skolai  vai pirmsskolas izglītības iestādei, sedzot lektora darba un transporta izmaksas. Lai pieteiktos Amigo iniciatīvas Laimīgām ģimenēm lekcijai “Kā veidot veselīgus digitālo ierīču lietošanas paradumus”, skolu, bērnudārzu un pašvaldību pārstāvji aicināti rakstīt e-pastu pieteikumi@laimigamgimenem.lv.


Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm vēstnešu tīkls pārstāv izglītības iestādes visā Latvijā:
Zemgalē

Lielplatones internātpamatskolā, Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā Elejā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Jēkabpils valsts ģimnāzijā, Jēkabpils vakara vidusskolā, Jēkabpils novada Ābeļu pamatskolā, Salas novada Krustpils pamatskolā, Salas novada vidusskolā, Jelgavas bērnudārzā “Zīļuks”, Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā, Smārdes pamatskolā, Auces vidusskolā, Rundāles novada speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē "Saulespuķe", Ozolnieku vidusskolā, Mežotnes pamatskolā, Vecumnieku vidusskolā, Skaistkalnes vidusskolā.

Latgalē
Salnavas pamatskolā, Krāslavas pamatskolā, Krāslavas novada Robežnieku pamatskolā, Kārsavas vidusskolā, Mežvidu pamatskolā, Mērdzenes pamatskolā, Balvu iekļaujošas izglītības atbalsta centrā, Jaunsilavas pamatskolā, Rožupes pamatskolā, Līvānu 1. vidusskolā, Preiļu 1.pamatskolā, Preiļu novada Salas un Pelēču pamatskolās, Aglonas vidusskolā, Priežmalas, Šķeltovas un Grāveru pamatskolās, Rugāju novada vidusskolā, Rugāju novada Eglaines pamatskolā, Daugavpils 3.vidusskolā.

Kurzemē 
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā, Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Atkarību profilakses centrs, Liepājas bērnunams, Kuldīgas Centra vidusskolā, Aizputes vidusskolā, Aizputes novada Turlavas pamatskolā, Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolā, Kurzemes ģimnāzijās, Ugāles vidusskolā, Puzes pamatskolā, Popes pamatskolā, Talsu novada Laucienes pamatskolā.

Vidzemē
Valmieras Viestura vidusskolā, Olaines 1. vidusskolā, Apes novada Blomes pamatskolā, Smiltenes vidusskolā, Smiltenes pamatskolā, Smiltenes novada Palsmanes internātpamatskolā, Laurenču sākumskolā Siguldā, Ikšķiles vidusskolā, Ogres sākumskolā.

Rīgā
Rīgas 92. vidusskolā, Rīgas 74. vidusskolā, Ādažu vidusskolā, Āgenskalna sākumskolā, Rīgas 21. vidusskolā, Rīgas Katoļu ģimnāzijā, Rīgas 34.vidusskolā, Rīgas 47. vidusskolā, Rīgas Angļu ģimnāzijā, Friča Brīvzemnieka pamatskolā. 

 

Autors: Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm

Foto avots: Shutterstock.com

TOP 10 noderīgas aplikācijas vidusskolēniem

Drošāka interneta mēnesī februārī daudzās Latvijas skolās notiks interaktīvas nodarbības. Lasīt tālāk »

Pētījums: jo mazāk laika ģimene pavada kopā, jo dziļāka digitālā plaisa šķir bērnus un vecākus

Jo mazāk laika vecāki pavada kopā ar saviem bērniem, jo dziļāka digitālā plaisa viņus šķir. Lasīt tālāk »

10 izglītojošas, attīstošas un izklaidējošas lietotnes sākumskolēniem

Jaunās tehnoloģijas bērniem paver teju neierobežotas iespējas iepazīt pasauli, dažu minūšu laikā sameklēt atbildi uz gandrīz jebkuru jautājumu, kā arī nemitīgi pilnveidoties, mācīties un izklaidēties. Lasīt tālāk »

VIDEO: trīs meitu tēva Armanda Simsona un psiholoģes Marijas Ābeltiņas iedvesmojošās lekcijas

Aicinām vecākus un citus interesentus noskatīties divas aizraujošas video lekcijas.  Lasīt tālāk »

VIDEO: Kas jāņem vērā, veidojot draudzību ar digitālo tehnoloģiju palīdzību

Iepazīties, iegūt jaunus draugus un uzturēt savstarpējās attiecības ar esošajiem – mūsdienās tehnoloģijas sniedz iespēju veidot ciešākas attiecības un dalīties piedzīvotajā arī tad, ja ikdienā šķir attālums. Lasīt tālāk »